Η Διατροφή

Ειδικά διαμορφωμένες συνεδρίες που εστιάζουν στη δημιουργία μιας υγιούς στάσης απέναντι στο φαγητό από μικρή ηλικία.

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη μιας θετικής εικόνας σώματος, η οποία αποτελεί βασικό πυλώνα για την αυτο-εκτίμηση των παιδιών και εφήβων.

Παράλληλα παρέχεται η κατάλληλη συμβουλευτική στους γονείς ή φροντιστές.

Ιστορικό

Συζητάμε για όλα όσα χρειάζεται, ώστε να φροντίσουμε τις πραγματικές ανάγκες του παιδιού ή του εφήβου.

Διατροφική Συμπεριφορά

Ενθαρρύνουμε το παιδί ή τον έφηβο να υιοθετήσει μία ισορροπημένη διατροφική συμπεριφορά που θα ωφελεί τόσο την ανάπτυξη όσο και την ψυχολογία του.

Θετική Εικόνα Σώματος

Εστιάζουμε στην καλλιέργειας θετικής εικόνας σώματος, καθώς συνδέεται άρρηκτα με τη βελτίωση του τρόπου ζωής ενός ατόμου μακροπρόθεσμα.

Δραστηριότητες

Ενισχύουμε το κίνητρο των παιδιών και εφήβων για την υιοθέτηση μιας νέας διατροφικής συμπεριφοράς μέσα από διαφορετικές δραστηριότητες.

Οφέλη

  • Υιοθέτηση βελτιωμένης διατροφικής συμπεριφοράς από μικρή ηλικία
  • Διαχείριση ή πρόληψη συναισθηματικού φαγητού
  • Ενίσχυση θετικής εικόνας σώματος
  • Έγκυρη διατροφική εκπαίδευση
  • Αποφυγή διαταραγμένης διατροφικής συμπεριφοράς
  • Υγιής ανάπτυξη και καλύτερη ψυχολογία

Το πρώτο μου ψηφιακό βιβλίο με τίτλο «Βγες από τον φαύλο κύκλο της δίαιτας» κυκλοφόρησε!

X