Φυσικά. Όλες οι υπηρεσίες μπορούν να πραγματοποιηθούν και μέσω διαδικτύου (skype, messenger, viber). Έτσι, η απόσταση δεν αποτελεί εμπόδιο για εμάς.

Η πρώτη συνεδρία διαρκεί περίπου 60 λεπτά, ενώ κάθε επόμενη 30-45 λεπτά. Όλες οι συνεδρίες από τα δύο προγράμματα του Διαισθητικού Τρόπου Διατροφής διαρκούν κατά μέσο όρο 55-60 λεπτά.

Ειδικές τιμές ισχύουν μόνο για άτομα που ανήκουν στην ίδια οικογένεια (όπως γονέας-παιδί, δύο παιδιά ή δύο γονείς).

Η πληρωμή γίνεται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό μία ημέρα πριν από τη συνεδρία μας. Εξαίρεση αποτελούν τα προγράμματα του Διαισθητικού Τρόπου Διατροφής, τα οποία προπληρώνονται σε δύο δόσεις.

Συχνές Ερωτήσεις