Η Διατροφή

Μαζί θα διαμορφώσουμε το κατάλληλο πλάνο αθλητικής διατροφής, με στόχο τη βελτίωση την αθλητικής σας απόδοσης. Απευθύνεται σε αθλητές και αθλούμενους.

Ιστορικό

Δίνεται ιδιαίτερα μεγάλη έμφαση στην εξατομίκευση σύμφωνα με το προπονητικό σας πρόγραμμα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σας και τις διατροφικές σας προτιμήσεις.

Πλάνο Διατροφής

Σχεδιασμός ειδικά προσαρμοσμένου προγράμματος διατροφής για ενισχυμένη απόδοση.

Ευελιξία

Βρισκόμαστε σε μία συνεχή αλληλεπίδραση, ώστε να παρατηρούμε το πώς επιδρά η διατροφή σε εσάς και να κάνουμε τις αντίστοιχες τροποποιήσεις σύμφωνα με τους εκάστοτε προπονητικούς σας στόχους.

Στήριξη

Παρέχεται συνεχής διατροφική υποστήριξη, η οποία ενισχύει το αίσθημα της ασφάλειας και βοηθάει στην ενίσχυση της αθλητικής σας απόδοσης.

Οφέλη

  • Κάλυψη αυξημένων ενεργειακών απαιτήσεων
  • Αποφυγή τραυματισμών
  • Μειωμένα επίπεδα κόπωσης
  • Βελτίωση απόδοσης
  • Αποφυγή διατροφικών ελλείψεων
  • Καλύτερη αποκατάσταση